Wind op Zee Ecologisch Programma - Dashboard

Windenergie op zee draagt bij aan het realiseren van duurzame energie, maar dit mag geen grote ecologische effecten hebben. Om deze effecten in te kunnen schatten is kennis nodig. Tot 2016 was dit los geregeld per windparkeigenaar waarna het centraal en overkoepelend door Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is opgepakt: Wozep. Het onderzoek heeft tot nu toe belangrijke inzichten opgeleverd over de effecten van windparken op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. Meer informatie is te vinden op de Wozep pagina van het Noordzeeloket.

Onderstaande tegels verwijzen naar onderdelen van de WOZEP data stack.