SFTP server

Voor het datamanagement van WOZEP is er een SFTP-server ter beschikking gesteld. Downloaden van - en uploaden naar deze server kan niet in een webbrowser (zoals Firefox) omdat deze het sftp-protocol niet ondersteunen. Om met dit sftp-protocol te kunnen communiceren is een client nodig, zie ook deze thread. Veel gebruikte clients zijn WinSCP en FileZilla.

Inloggen kan met dezelfde inloggegevens als voor de svn-server. Voor meer informatie en een handleiding voor het gebruik van deze server, neem contact op met de data manager van Witteveen+Bos.